Udhëzues për tregtinë e jashtme për NMVM-të: Marketingu Ndërkombëtar dhe Shitja

Tani më shumë se kurrë, marketingu dhe shitja janë të rëndësishme për çdo kompani, derisa, marketingu digjital ofron mundësi të reja të cilat nuk do të ishin të mundura për ndërmarrjet e vogla në tregtinë konvencionale doganore. Gjithashtu, kjo vlen edhe për NMVM-të që planifikojnë të zgjerojnë marketingun për produktet dhe shërbimet e tyre në tregjet ndërkombëtare. Nëse ju si NMVM planifikoni të zgjeroheni në tregëtinë ndërkombëtare, përmes marketingut dhe shitjes janë disa hapa thelbësor dhe strategji të cilat duhet të konsideroni. Disa rekomandime për ta bërë këtë:

 1. Hulumtimi dhe Analiza e Tregut:
 • Kuptoni specifikat e tregjeve tuaja të synuara. Kryeni kërkime gjithëpërfshirëse për të identifikuar shtetet apo regjionet potenciale që mund të kenë kërkesë për produktet tuaja;
 • Kuptoni kontekstin kulturor, ligjor, ekonomik dhe politik të këtyre tregjeve, pasi që mund të ndikojë në operacionet tuaja;
 • Vlerësoni rreziqet e tregjeve të mundshme nga një perspektivë tjetër.
 1. Lokalizimi i produktit:
 • Në varësi të tregut, mund t’ju duhet ta përshtatni produktin tuaj me shijet, preferencat dhe rregulloret e atij vendi. Kjo mund të përfshijë ndryshimin e veçorive të produktit, paketimit ose markës.
 1. SEO Ndërkombëtare dhe Lokalizim i Uebsite-it:
 • Sigurohuni që uebsite-i juaj është i optimizuar për SEO ndërkombëtare. (Search Engine Optimization (SEO) është praktika e optimizimit të një uebsite për të rritur shikueshmërinë për kërkime përkatëse, duke përmirësuar kështu renditjen e saj në faqet e rezultateve të motorit të kërkimit). Kjo mund të përfshijë përdorimin e etiketave hreflang (atributi hreflang iu lejon t’u tregoni motorëve të kërkimit se çfarë është marrëdhënia midis faqeve të internetit në gjuhë alternative. Është e dobishme kur keni krijuar një përmbajtje që është specifike për një audiencë lokale. Atributi hreflang shton një sinjal për motorët e kërkimit që një përdorues që kërkon në gjuhën “x”, do të dëshirojë këtë rezultat në vend të një faqe më përmbajtje të ngjashme në gjuhën “y”) për t’u treguar motorëve të kërkimit se cilën gjuhë po përdorni në një faqe specifike. SEO do të ndihmonte që perfomanca juaj e marketingut të renditet për çdo kërkim të lidhur në internet dhe të shfaqet në renditjet më të mira, gjë që rrit mundësinë për të kapur vëmendjen e një klienti të mundshëm.
 • Lokalizoni faqen tuaj të internetit dhe materialet e marketingut digjital në gjuhën dhe kulturën lokale të tregjeve tuaja të synuara.
 1. Mediat Sociale dhe Marketingu Digjital:
 • Përdorni kanalet e mediave sociale të njohura në tregjet tuaja të synuara. Platformat mbizotëruese të mediave sociale ndryshojnë nga vendi në vend.
 • Bëni reklama dhe fushata të synuara që tërheqin audiencën lokale.
 1. Partneritetet dheShpërndarja:
 • Krijoni marrëdhënie me distributorët lokalë ose agjentët e shitjeve që e njohin më mirë tregun vendor.
 • Gjithashtu, ju mund të konsideroni krijimin e partneriteteve ose sipërmarrjeve të përbashkëta me bizneset lokale.
 1. Shërbimi dhe mbështetja juaj ndaj klientit:
 • Ofroni shërbimin ndaj klientit në gjuhën lokale Kjo mund të bëhet përmes partnerëve lokalë, punësimit të personelit që flasin më shumë se një gjuhë, ose mundësimit të përdorimit të shërbimeve të përkthimit.
 • Kuptoni dhe zbatoni ligjet lokale në lidhje ma garancitë e produkteve, kthimet dhe mbështetjen e klientit.
 1. Shfaqjet tregtare dhe ngjarjet e industrisë:
 • Merrni pjesë në shfaqje tregtare ndërkombëtare dhe ngjarje të industrisë, në mënyrë që të ekspozoni produktet tuaja, të takoni klientë dhe të mësoni më shumë për tendencat e industrisë.
 1. Trajnim për shitje dhe mbështetjee:
 • Trajnoni ekipin tuaj të shitjeve për specifikat e të bërit biznes në tregjet e synuara. Kjo mund të përfshijë trajnimin kulturor, të kuptuarit e praktikave lokale të biznesit dhe mësimin e gjuhës lokale.
 • Ofroni atyre burimet dhe mbështetjen që u nevojitet për të pasur sukses në shitjet ndërkombëtare.
 1. Çmimi dhe pagesa:
 • Zhvilloni strategji të çmimeve që marrin parasysh kostot si transporti, detyrimet doganore, taksat dhe kursin e këmbimit të monedhës.
 • Siguroni opsione të lehta dhe të sigurta pagese si për kompaninë tuaj ashtu edhe për klientët ndërkombëtarë.
 1. Pajtueshmëria rregullative:
 • Kuptoni dhe zbatoni të gjitha rregulloret vendore dhe ndërkombëtare që lidhen me produktin tuaj. Kjo mund të përfshijë rregulloret e sigurisë së produktit, importin/eksportin dhe ligjet për mbrojtjen e të dhënave.

Lista e mësipërme nuk do të thotë se çdo artikull në listë është po aq i rëndësishëm se të tjerët. Është detyrë e pronarëve dhe menaxherët e NMVM-ve të vlerësojnë në mënyrë specifike për kompaninë, sektorin dhe tregun e tyre në mënyrë që të përcaktojnë prioritetin dhe nivelin e rëndësisë relative të secilit artikull në listë. Mos harroni se shitjet dhe marketingu i suksesshëm ndërkombëtar shpesh kërkojnë një kombinim të strategjive globale dhe përshtatjeve lokale. Ju mund të jeni një lojtar i suksesshëm vendas në Kosovë. Por, kjo nuk është një garanci për tregjet ndërkombëtare. Të qenit një lojtar ndërkombëtar në çdo sektor është një proces i të mësuarit dhe përshtatjes së vazhdueshme.

Ju urojmë fat të mirë me sipërmarrjen tuaj ndërkombëtare!

GURU Akademi

article image