Banka Qendrore e Kosovës hap thirrjen për tender për furnizim me pajisje të TI-së

Përshkrimi

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës hap tenderin për furnizim me pajisje të TI-së Lot 5. Qëllimi i këtij tenderi është përzgjedhja e kontraktorit që do të realizojë profesionalisht furnizimin me pajisje IT, sipas karakteristikave teknike dhe funksionale të përshkruara në dosjen e këtij tenderi. Thirrjen e tenderit mund ta gjeni këtu.

Tipi: Tender – Kontratë për furnizim

Kohëzgjatja e kontratës: N/A

Afati i aplikimit: 16.05.2022-26.05.2022.2022 (14:00)

Si të aplikoni: Kriteret për aplikim mund t’i gjeni këtu.

msme image