Hapet thirrja për grante në Programin për Zhvillim Rajonal të Balancuar

Ministria e Zhvillimit Rajonal hap thirrjen për propozime në kuadër të Skemës së Granteve „Programi për Zhvillim Rajonal të Balancuar“ PZHRB 2022. Programi synon të mbështesë bizneset e reja, mikro dhe ato të vogla të zhvillohen dhe të rrisin kapacitetet prodhuese. Thirrjen e plotë mund ta gjeni këtu.

Përfituesit dhe shuma e granteve

Kush mund të aplikojë:  Thirrja është e hapur për  Start-up dhe Biznes ekzistues Lot I dhe Lot II.

Shuma e granteve:

  • Lot 1 Start-up: 2,000.00 € – 5,000.00 €
  • Lot 2 Biznese ekzistuese (Ndërmarrje Mikro dhe të vogla): 5,000.01 € – 10,000.00 €
  • Lot 2 Biznese ekzistuese (Ndërmarrje Mikro dhe të vogla): 10,000.01 € – 20,000.00 €

Benefitet: Skema e granteve synon mbështetjen e zhvillimit të bizneseve të reja dhe atyre me potencial rritjeje që kontribuojnë në zëvendësimin e importeve

Si të aplikoni

Aplikantët ftohen të plotësojnë formularin e aplikimit duke përdorur formularin e aplikimit online të krijuar në ekosova

Afati i aplikimit: 14.03.2022 – 13.04.2022

msme image