Misioni i OSBE-së në Kosovë hap thirrjen e tenderit për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të softuerit

Përshkrimi

Misioni i OSBE-së në Kosovë ka hapur thirrjen për tender për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të softuerit. Në tender mund të dërgojnë propozimet e tyre të gjitha kompanitë e kualifikuara për ofrimin e zhvillimit të softuerit për Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve të Zgjedhjeve. Thirrjen e plotë të tenderit mund ta gjeni këtu.

Tipi: Tender – Kërkesë për Propozim (RFP)

Kohëzgjatja e kontratës: Blerje e njëhershme

Afati i aplikimit: 17.05.2022 – 13.06.2022

Si të aplikoni: Shkarkoni dokumentet për të aplikuar për tender këtu.

msme image