Zyra e Këshillit të Evropës hap thirrjen e tenderit për ofrimin e shërbimeve të dizajnit, printimit dhe fotokopjimit

Përshkrimi

Zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë ka hapur tenderin për ofrimi i shërbimeve të dukshmërisë/dizajnit, printimit dhe fotokopjimit. Thirrja e tenderit është në kërkim të 3 ofruesve për të mbështetur zbatimin e një projekti i cili kërkon ekspertizë të veçantë në Shërbimet e Vizibilitetit dhe Publikimit. Thirrjen e plotë të tenderit mund ta gjeni këtu.

Tipi: Tender – Kontratë kornizë

Kohëzgjatja e kontratës: 01.06.2022-31.12.2023

Afati i aplikimit: 25.05.2022

Si të aplikoni: Për më shumë informacion rreth procesit të aplikimit, ju lutemi referojuni Aktit të Angazhimit dhe Dosjes së Tenderit.

msme image