Çfarë mund të bëjnë NMVM-të në rrjetet sociale?

Në ditët e sotme rrjetet sociale kanë arritur të sjellin shumë lehtësira dhe mundësi për ndërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) që në të kaluarën konsideroheshin të “pamundshme”. Në të kaluarën, për tu bërë një brend mbarëkombëtarë ose global ishte diçka që vetëm kompanitë e mëdha mund ta arrinin edhe atë duke shpenzuar shuma të mëdha parash për reklama dhe promocion. Sot një qebaptore e lagjes brenda një viti mund të arrij të njihet mjaftueshëm për të konkurruar me bizneset më të njohura në vend. Sigurisht, ekzistojnë edhe disa, si p.sh të ndërtosh një brend normalisht që merr kohë mirëpo kërkon po ashtu edhe aftësi për ta mbajtur brendin në nivele të larta për një kohë të gjatë. Meqenëse çdo gjë konsumohet me shpejtësi në botën digjitale, po me këtë shpejtësi mund të ndërtohet një brend nëse përdoren siç duhet rrjetet mediat sociale apo edhe të harrohet një brend. Megjithatë, duke qenë se tema e këtij artikulli është “Çfarë mund të bëjnë NMVM-të në rrjetet sociale”, do ta lëmë këtë temë për një artikull tjetër.

NMVM-të mund të përdorin rrjetet sociale kryesisht për tre funksione:

 1. Ndërtimi i brendit dhe rritja e perceptimit ndaj brendit
 2. Rritja e shitjeve
 3. Përmirësimi i marrëdhënieve me klientët

Secila prej këtyre temave nuk mund të ndahet nga tjetra si “me thikë” dhe brenda tyre ka pika ndërlidhjeje. Ndërsa diskutojmë se çfarë mund të bëjnë NMVM-të nën për secilën nga temat e mëposhtme, pikat e përbashkëta që kryqëzohen midis titujve do të kuptohen më mirë.

 1. Ndërtimi i brendit dhe rritja e perceptimit ndaj brendit
  Bota digjitale nuk përbëhet vetëm nga influencerët individualë, por ka edhe shumë biznese influencere në rrjetet sociale sot. Në fakt, shumica e njerëzve që ne i shohim si influencerë individualë janë gjithashtu brende apo “fytyra” të bizneseve në botën digjitale. Kjo i lejon bizneset të bëhen fenomene dhe të rrisin ndërgjegjësimin ndaj tyre. Për të vazhduar me shembullin që dhamë më sipër: Ndërsa shikojmë videon e një punonjësi në qebaptore që është bërë fenomen në rrjetet sociale, rritet ndërgjegjësimi ndaj ati brendi apo qebaptoreje dhe perceptimi i brendit për atë biznes, por rriten edhe shitjet e qebaptores. Kjo është ajo që ne e quajmë ndërlidhje midis temave kryesore të shpjeguara në këtë artikull. Një biznes, pronari i të cilit ka shumë ndjekës në rrjetet sociale, rrit vlerën e brendit të tij/saj në shikim të parë duke rritur ndërgjegjësimin ndaj vetvetes. Megjithatë, kjo gjithashtu rrit shitjet e biznesit përmes videove dhe fotove të vendosura në rrjetet sociale të pronarit.

Andaj, qëllimi kryesor është të merrni sa më shumë reagime në botën digjitale dhe natyrisht të rrisni shikueshmërinë. Përderisa për këtë duhen më shumë ndjekës, është gjithashtu e nevojshme të jemi në agjendë në botën digjitale me postime “virale”. Për të dyja, postimet duhet të jenë në gjendje të tërheqin vëmendjen e audiencës së synuar. Audiencat e synuara të bizneseve ndonjëherë mund të jenë klientët kryesorë, d.m.th. klientët e tyre, dhe nganjëherë konsumatorët e fundit. Për këtë arsye, është e nevojshme të identifikohet saktë audienca e klientit të synuar. Ndarja e fotove dhe videove për audiencën e synuar është ndër veprimet digjitale që vijnë menjëherë në mendje për NMVM-të. Këtu nuk po flasim për fotot e dasmës së djalit të shefit apo darkës së fundi vitit të kompanisë (edhe pse, kur përdoren në mënyrë korrekte, këto mund të kontribuojnë gjithashtu në rritjen e vlerës së brendit.) Përveç fotove ose videove, veprime të tilla si shpërndarja e lajmeve për kompaninë ose ndarja e postimeve të vlefshme në rrjetet sociale për audiencën e synuar duke i drejtuar ato përmes llogarive të tyre gjithashtu kontribuojnë në rritjen e ndërgjegjësimit të markës.

 1. Rritja e shitjeve
  Rritja e prezencës në botën digjitale do të ketë një efekt rritës në shitjet e NMVM-ve. Por përveç dukshmërisë, përdorimi i efektit të postimeve në rrjetet sociale që përmbajnë informacione rreth produktit/shërbimit të ri të biznesit ka gjithashtu një aspekt të fortë promovues. Çështja për t’u mbajtur mend këtu nuk është të shpërndani një foto të thjeshtë dhe lajmin se produkti ynë i ri doli, por të ndani këtë postim me një dizajn që do të tërheqë vëmendjen e bazës së klientëve të synuar. Kampanjat përmes kanaleve digjitale janë bërë një metodë efektive e shitjeve që NMVM-të të cilat mund të përdoren gjithashtu për të rritur shitjet. Duke bërë këtë, vlen të theksohet se marzhat e fitimit për bizneset që shesin drejtpërdrejt te konsumatori fundor janë rritur gjithashtu. Kampanjat e bëra duke dërguar e-mail, shpërndarje në uebsajt ose rrjete sociale do të arrijnë tek një numër shumë më i lartë i klientëve. Përveç kësaj, është më e lehtë për të arritur audiencën e duhur të synuar në botën digjitale sesa përmes sistemeve tradicionale të promocionit dhe kampanjës.
 1. Përmirësimi i marrëdhënieve me klientët
  Në fakt, veprimet e propozuara më lartë janë gjithashtu hapa drejt përmirësimit të marrëdhënieve me klientët për NMVM-të. Ky është një shembull i mirë i ndërlidhjes së temave. Ndarja e informacionit përmes komenteve nga klienti është e rëndësishme për të përcaktuar se sa i lumtur është klienti që punon me biznesin tonë. Duke vepruar kështu, krijohet gjithashtu një kanal për të përmirësuar besnikërinë e klientit. Meqenëse NMVM-të kanë burime të kufizuara, është e rëndësishme të gjesh produktin/shërbimin e duhur kur ofrohen produkte/shërbime të reja. Anketat e thjeshta dhe të shkurtra në rrjetet sociale me klientët potencialë si audiencë të synuar janë një mënyrë efektive për të nominuar produktin/shërbimin e duhur. Ky hap do të ketë edhe efekte anësore pozitive në drejtim të rritjes së shitjeve dhe perceptimit të brendit. Sigurimi i informacionit që do t’i nevojitet klientit gjatë blerjes ose përdorimit të produktit në ueb faqe, bërja e tij lehtësisht e qasshme dhe publikimi i videove në rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme për forcimin e marrëdhënieve me klientët. Duke bërë këtë, nuk duhet harruar se edhe perceptimi i brendit së një NMVM-je është ngritur lart.

Në këtë artikull, ne synuam ta bëjmë botën digjitale më të njohur për NMVM-të. Sa më shumë që NMVM-të të dinë për rreth kësaj teme, aq më shumë do ta përdorin atë dhe sa më shumë ta përdorin atë, aq më e shpejtë dhe më e fortë do të ketë rritje.

article image