Cilat janë pritshmëritë konsumatorëve të E-Tregtisë?

Pjesëmarrja e tregtisë elektronike (e-tregtisë) në tregtinë e përgjithshme botërore po rritet dita-ditës. Edhe pse ky trend ka një kohë që ekziston, një rritje konsiderueshme në fushën e e-tregtisë ka ndodhur gjatë pandemisë COVID-19. E-tregtia ofron mundësi për bizneset e të gjitha madhësive në të gjithë sektorët. Megjithatë, sa më i vogël që është biznesi, mundësitë “margjinale” të ofruara nga e-tregtia bëhen edhe më të mëdha. Në të ardhmen e afërt, tregtia elektronike do të rrisë bëhet akoma më e rëndësishme për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) duke ju mundësuar këtyre të fundit të luftojnë jo vetëm për mbijetesë por edhe të rrisin profitabilitetin. Në këtë artikull do t’i qasemi kësaj teme nga perspektiva e konsumatorëve ose e përdoruesve të tregtisë elektronike. Hapi i parë për NMVM-të që duan të hyjnë në tregtinë elektronike është të dinë se konsumatorët kanë disa pritshmëri nga kompanitë e tregtisë elektronike. Kompanitë që përmbushin këto pritshmëri do të jenë padyshim përpara konkurrentëve pasi që kjo do të ndikojnë pozitivisht në vendimet e blerjes së konsumatorëve. Pritshmëritë e konsumatorëve nga kompanitë e-tregtisë janë si në vijim:

  • Ofrimi i informacioneve të sakta rreth produkteve/shërbimeve,
  • Shërbimi i logjistikës,
  • Lehtësi në procesin e pagesës,
  • Kampanja dhe promocione,
  • Mundësi për blerje përmes telefonit,
  • Politika të ndërrimit/kthimit të produktit,
  • Shërbime të kujdesit ndaj klientit.

Më poshtë jepen disa shpjegime të shkurtra rreth secilës prej këtyre pritshmërive:

Ofrimi i informacioneve të sakta rreth produkteve/shërbimeve: Konsumatorët presin transparencë të plotë rreth produkteve/shërbimeve që ata dëshirojnë t’i blejnë. Ky është elementi më i rëndësishëm në syrin e një klienti i cili vjen me foto dhe video të produktit të reklamuar në uebfaqe dhe merr produktin pikërisht ashtu siç reklamohet. Nëse klientit i ofrohet një produkt që nuk është tamam siç reklamohet në foto/video, është e drejta e tij/saj të kthejë produktin, për më tepër kjo është humbje e besimit të klientit ndaj brendit dhe biznesit.

Shërbimi i logjistikës: Kur bëhet fjalë për transaksionet e E-Tregtisë, kjo është ndër pikat më të ndjeshme të konsumatorëve. Gjëja e parë që kërkon klienti është mundësia për transport/postë falas dhe më pas nëse ka ndonjë vlerë minimale të blerjes që kjo mundësi të aktivizohet. Opsioni i transportit falas është një pikë tërheqëse për klientët dhe duhet të theksohet në mënyrë eksplicite me qëllim që çdo klient ta vërejë lehtësisht dhe shpejtë. Kjo është gjithashtu një shtysë për klientin që të arrijë vlerën e blerjes që i siguron transport falas të dërgesës. Një aspekt tjetër që ka të bëjë logjistikën është shpërndarja e produktit në mënyrë të sigurt dhe pa asnjë dëm dhe në këtë drejtim kompania transportuese apo posta me të cilën po punoni është një faktor i rëndësishëm. Dhe sigurisht, produkti pritet të dorëzohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Për çdo vonesë në procesin e dorëzimit, konsumatori i lë fajin kompanisë tuaj (jo kompanisë transportuese).

Kampanja dhe promocione: Konsumatorët po ashtu dëshirojnë që njoftimet për kampanja apo promocione të publikohen në vazhdimësi në ueb faqe apo rrjetet sociale të kompanisë. Ata gjithashtu dëshirojnë të shohin përfitimet që ata do të kenë nga fushata ose promocioni, d.m.th., çmimi normal i produktit, çmimi me zbritje, përqindja e zbritjet, etj.

Mundësi për blerje përmes telefonit: Shkalla e përdorimit të telefonit mobil është rritur konsiderueshëm si rezultat i Covid-19. Andaj, shumica e konsumatorëve që përdorin telefonat e mençur për blerje, kërkojnë ato ueb faqe që u mundësojnë blerjet online përmes telefonit. Ofrimi i mundësisë për tregti elektronike përmes telefonit ju çon një hap përpara konkurrentëve tuaj. Aplikacionet e telefonit janë të preferuara sepse ato mundësojnë blerje më të lehtë përmes telefonave të meçur sesa në krahasim më kompjuterë. Për shembull, aplikacioni i Aliexpress-it ju mundëson konsumatorëve të blejnë përmes telefonit dhe të gjurmojnë porositë e tyre.

Lehtësi në procesin e pagesës: Konsumatorët po ashtu i tërheq shumë nëse ju ofroni forma të ndryshme pagese. Për shembull, pagesa me rastin e pranimit të produktit, urdhër dërgesa, opsioni i pagesës me këste, dhe zbritje në rastin e pagesës me para në dorë janë disa nga shembujt e ofertave të mundshme që i tërheq konsumatorët.

Politika të ndërrimit/kthimit të produktit: Pyetja e parë e një klienti që shfleton një faqe interneti për të blerë online është “a ekziston mundësia ndërrimit ose kthimit të produktit” pasi që produkti nuk mund të shihet ose të preket fizikisht. Nëse përgjigjja në këtë pyetje është “po”, atëherë ka shumë mundësi që klienti të zgjedhë faqen tuaj të interneti për blerje online. Prandaj, politika e ndërrimit/kthimit të produktit duhet të jetë “e lehtë për t’u arritur” dhe “e lehtë për t’u parë”. Në këtë drejtim, është e nevojshme të përcjellim ndjenjën se klienti është në qendër të vëmendjes sonë, pavarësisht detyrimeve ligjore.

Shërbime të kujdesit ndaj klientit: Konsumatori dëshiron të jetë i informuar rreth çdo gjëje në lidhje me produktin dhe t’i ketë përgjigjet që i ka në mendje prej momentit të porosisë së produktit deri në dorëzimin e tij duke kontaktuar shërbimin ndaj klientit. Lehtësia dhe shpejtësia e qasjes në shërbime të kujdesit ndaj klientit si dhe shërbimi i ofruar ndaj tyre është një nga treguesit kryesorë që e veçon tregtinë elektronike përmes uebit.

Në mënyrë që kompanitë që merren me e-tregti të jenë të suksesshme në treg, ato duhet të krijojnë një portfolio besnike të klientëve dhe këtë mund ta arrijnë duke i’u kushtuar vëmendje aspekteve të përmendura më sipër. Është shumë e rëndësishme që NMVM-të t’i mbajnë parasysh këto aspekte në procesin e transformimit në një kompani të e-tregtisë.

article image