Ftesë për pjesëmarrje në panairin “ENOEXPO 2022” në Poloni

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), përmes Agjencisë Kosovare për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve (KIESA) shpall thirrjen publike për pjesëmarrje në shtandin shtetëror të Kosovës në panairin e verës, pijeve alkoolike, industria e pijeve dhe ujit, industria e tiketave dhe ambalazhimit “ENOEXPO 2022”. Sipas organizatorëve, panairi është paraparë të mbahet në datë 16–18 Nëntor 2022 në Krakow të Polonisë.

Kjo thirrje e MINT dhe KIESA ka për qëllim promovimin e kompanive prodhuese kosovare në gjetjen e tregjeve të huaja për eksport të produkteve.

Më tej, në thirrje thuhet se prezantimin shtetëror e organizon MINT, përkatësisht KIESA, e cila mbulon shpenzimet e hapësirës ekspozuese, ndërtimin e shtandit, regjistrimin e tetë (8) subjekteve pjesëmarrëse, shpenzimet e energjisë elektrike, pastrimin ditor, etj. Ndërsa, sa i përket shpenzimeve të udhëtimit, akomodimit, ushqimit, dërgimit të materialeve promovuese, etj. të subjekteve pjesëmarrëse, ato do të merren përsipër nga vet subjektet pjesëmarrëse në këtë panair.

Njëkohësisht, KIESA njofton se me datë 01.11.2022, ora 14:00, në sallën e takimeve të KIESA-s, zyrtarët e kësaj të fundit do t’u përgjigjen pyetjeve lidhur me organizimin e panairit dhe do të ofrojnë ndihmë dhe këshilla për procesin e aplikimit.

Në fund, KIESA njofton se subjektet e interesuara duhet të plotësojnë aplikacionin dhe se bashku me dokumentet tjera të kërkuara duhet t’i dërgojnë më së largu deri më 03.11.2022 në mënyrë elektronike në: info.kiesa@rks-gov.net.

Informata më të detajuara rreth kësaj thirrjeje dhe procesit të aplikimit mund të gjinden në https://kiesa.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,5,606.

article image