KLIENTËT NË TREG VS PRODUKTET/SHËRBIMET E KOMPANISË TUAJ: PJESA I – CILI ËSHTË MË I RËNDËSISHËM?

Në boten e sotme, ku gjërat po ndryshojnë më shpejtë se kurrë dhe konkurrenca është tejet e ashpër, aftësia për tu adaptuar lehtë është ajo që i mban bizneset gjallë. Të jesh në gjendje të përshtatesh dhe të ndryshosh kurdo që është e nevojshme, është sekreti për të mbijetuar në këtë mjedis sfidues. Zakonisht, bizneset i përqendrojnë përpjeket e tyre në përpunimin e marketingut dhe produkteve/shërbimeve, duke besuar se në këtë mënyrë do të tërheqin klientët drejt ofertave që i kanë. Kjo qasje me fokus vetëm e përqendruar tek produkti, duke theksuar veçoritë, cilësinë dhe veçantinë e tij, ka qenë themeli i shumë strategjive. Mirëpo, duke parë lëvizjet e reja të tregut, po bëhet gjithnjë e më e qartë se, për të pasur sukses në këtë mjedis tejet dinamik, duhet përvetësuar një strategji me fokus klientin. Këtë çështje ne do ta diskutojmë nga zero.

Që një biznes të jetë i suksesshëm dhe i qëndrueshëm në tregun që operon, duhet pasur dy gjëra kryesore: një gamë konkurruese produktesh/shërbimesh që i ofron dhe një bazë klientësh besnik. Këto dy elemente janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe përforcohen reciprokisht. Ne vazhdim do t’i diskutojmë arsyet pse secili prej tyre është i rëndësishëm.

 

Elementi i parë është:

Të kesh një gamë konkurruese të produkteve/shërbimeve:

Të kesh një gamë konkurruese produktesh/shërbimesh është thelbësore për të tërhequr klientë të rinj dhe për të qëndruar të rëndësishëm në treg. Një biznes duhet të ofrojë produkte ose shërbime që plotësojnë nevojat dhe preferencat e audiencës të cilën synon.

Një portofol konkurrues produktesh/shërbimesh duhet të:

 1. Mbajë klientët ekzistues dhe tërheqë klientë të rinj: Për të ruajtur besnikërinë e klientëve aktualë, sidomos kur konkurrenca është në rritje të vazhueshme, duhet të keni një gamë të larmishme produktesh/shërbimesh. Ofertat inovative, me cilësi të lartë dhe unike mund të tërheqin vëmendjen e klientëve të mundshëm, duke i dhënë biznesit një avantazh në një treg konkurrues.
 2. Përcaktojë biznesin si një udhëheqës në industri: Një gamë e larmishme dhe tërheqëse e produktesh/shërbimesh e veçon biznesin nga konkurrentët, duke e ndihmuar atë të dallohet dhe të krijojë një identitet të veçantë marke.
 3. Përgjigjet ndaj ndryshimeve të tregut: Një biznes me një gamë konkurruese mund të përshtatet shpejt me ndryshimin e tendencave të tregut, përparimet e teknologjisë dhe preferencat e konsumatorëve.
 4. Nxitë angazhimin: Shpesh është cilësia e produkteve/shërbimeve fillimisht kap interesin e një klienti, më pas i shtyn ata të marrin në konsideratë biznesin.

 

Të kesh një bazë besnike të klientëve:

Ndërtimi i një baze besnike klientësh është po aq i rëndësishëm sepse siguron një rrjedhë të qëndrueshme të të ardhurave dhe reputacion pozitiv të kompanisë, ndërkohë që përforcon rezultatet e ardhshme. Klientët besnikë i ofrojnë vazhdimësi biznesit:

 1. Biznesi i përsëritur: Klientët besnikë kthehen për të bërë blerje të përsëritura, duke kontribuar ndjeshëm në të ardhurat e një biznesi dhe duke redukturar përpjekjet e vazhdueshme për të fituar klientë të rinj. Por është me shumë rëndësi që ju t’i mbani ato!
 2. Referimet ndërmjet klientëve: Klientët besnikë kanë më shumë gjasa të referojnë njerëz të tjerë tek një biznes, duke ndihmuar kështu në zgjerimin e bazës së klientëve përmes komunikimit.
 3. Qëndrueshmëria ndaj sfidave: Gjatë kohërave sfiduese, klientët besnikë kanë më shumë gjasa të vazhdojnë ta mbështesin biznesin, duke siguruar që ai biznes të mos ketë rënie ekonomike ose ndëprerje të parpritura gjatë operimit të tyre në treg.
 4. Komentet dhe përmirësimet: Klientët besnikë ofrojnë komente të vlefshme, duke ndihmuar biznesin të përsosë produktet/shërbimet e tij dhe të përmirësojë përvojat e klientëve. Këto komente vendosin gjithashtu asete të çmueshme për idetë e reja të produktit/shërbimit dhe për të qenë inovativ në treg.
 5. Mbrojtja e kompanisë: Klientët besnikë bëhen avokatë të kompanisë, duke promovuar biznesin brenda rretheve të tyre sociale dhe rrjeteve online.

Në vazhdim mund të gjeni disa deklarata të dobishme që mund të ju ndihmojnë në zgjerimin dhe qëndrueshmërinë e biznesit tuaj:

 • Të kesh një gamë konkurruese produktesh/shërbimesh dhe një bazë klientësh besnik shkojnë dorë për dore.
 • Ofrimi i produkteve/shërbimeve bindëse është hapi i parë në tërheqjen e klientëve, më pas ofrimi i një përvoje shumë të mirë gjatë përdorimit të tyre dhe ndërtimi i marrëdhënieve të forta me ta, i kthen ata në klientë mbështetës besnikë.

Duke synuar që të jeni liderë në tregun ku operoni, ju më shumë keni nevojë për qasje që janë lehtë të zbatueshme, sesa deklarata të arsyeshme. Me anë të atyre qasjeve, ju mund ta diferenconi kompaninë tuaj prej konkurrencës dhe ta ndihmoni që të ketë sukses në të ardhmen. E gjithë kjo, sepse ne po i afrohemi një kohe kur klientët dhe tregjet e tyre do të kenë një rëndësi edhe më të madhe. Çdo biznes, do të ketë sukses në momentin që ata kuptojnë në të vërtetë se duhet t’i japin përparësi të kuptuarit e tregut dhe do t’i përshtatin produktet/shërbimet e tyre sipas tij.

Në pjesën e II të këtij artikulli, ne do të zgjerohemi në deklaratën: “Duajini klientët tuaj, jo produktet/shërbimet tuaja”…

GURU Akademi

 

article image