Konsumatorët besnik – Pjesa 1

Përvetësimi i klientëve të rinj është një domosdoshmëri për mbijetesën e çdo biznesi, veçanërisht në epokën e “ekonomisë së re”, e cila bazohet në teknologji dixhitale. Studimet dhe hulumtimet e ndryshme vënë në pah se kostoja e gjetjes së një klienti të ri e tejkalon 10fishin e kostos së mbajtjes së një klienti ekzistues. Përveç kësaj, klientët ekzistues ndihmojnë në uljen e kostos së përvetësimit të klientëve të rinj pasi që ata mund të ndihmojnë në tërheqjen e klientëve të rinj. Për shembull, kjo mund të arrihet përmes fjalës së gojës apo teknikës “referimi i klientit” e cila ka qenë gjithmonë një mjet i rëndësishëm për tërheqjen e klientëve të rinj. Por në kanalet dixhitale, përfshirë mediat sociale, ky efekt po shfrytëzohet jashtëzakonisht përmes sistemit të referencës “dixhital vesh më vesh”. Ky sistem ka efekt aq të fuqishëm, saqë disa nga klientët aktualë bëhen “ambasadorë të brendit” të biznesit në botën dixhitale. Por situata është komplet ndryshe kur bëhet fjalë për klientët e pakënaqur. Sipas një statistike të thjeshtë dhe të shëmtuar, një klient i kënaqur dhe i lumtur e përcjell përvojën e tij tek 1 person apo biznes, ndërsa një klient i pakënaqur tek 7 persona apo biznese. Kjo është arsyeja pse garantimi i kënaqësisë së klientit, përkushtimi i kohës dhe burimeve të nevojshme për të, dhe përpjekjet për të pasur klientë besnikë janë nga çështjet kryesore të një biznesi të suksesshëm. Në seksionet e mëposhtme jepen disa sugjerime praktike për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) me qëllim të sigurimit të besnikërisë e klientëve.

  1. Fokusimi në target grupet e duhura të klientëve për qëllime të marketingut: Marketingu është arti i pajtueshmërisë që do të thotë se grupet e targetura të klientëve të tuaj duhet të jenë në përputhje me potencialin e biznesit tuaj; tregjet që biznesi juaj po përpiqet t’i shërbejë duhet të jenë në përputhje me biznesin tuaj; mënyrat dhe mjetet e marketingut dhe komunikimit duhet të jenë në përputhje me klientët e synuar; përpjekjet e shitjeve duhet të jenë në përputhje me biznesin tuaj. Si përfundim, përmbajtja e aktiviteteve tuaja të marketingut duhet të jetë në koherencë me “klientin” në habitatin e tij total. Nuk është e mundur të tërhiqni vëmendjen e plotë të një klienti potencial duke përcjellë vetëm “mesazhe gjenerike” që i drejtohen gjithë tregut. Gjëja e parë është përcaktimi në segmentet e duhura të klientëve në treg; më pas njohja e saktë e historisë së blerjeve të klientëve të targetuar dhe në fund komunikimi përmes kanaleve të duhura dhe me mesazhe të përshtatshme për klientët e targetuar.

 

  1. Të jesh i besueshëm dhe empatik ndaj klientëve tuaj: Të jesh i besueshëm është në detyrë e vështirë për kompanitë e vogla në krahasim me ato të mëdha, pasi njerëzit priren të mbështeten në ndërmarrjet e mëdha. Prandaj, një nga çështjet më kritike të marketingut NMVM-të është dhënia e ndjesisë dhe të qenit të besueshëm. Kjo në fakt është një çështje e thjeshtë nëqoftëse ajo që biznesi juaj propozon është ajo që biznesi juaj është në gjendje të ofrojë. Një tjetër aspekt i besueshmërisë është t’i siguroni klientët tuaj se çdo herë do të marrin të njëjtat produkte dhe shërbime. Nëse kjo arrihet, atëherë pikërisht kjo do ta diferencoj biznesin tuaj prej konkurrentëve. Nga ana tjetër, një përvojë e pakëndshme e klientëve do të reflektohet tek klientët e tjerë. Kjo është arsyeja pse çdo reagim nga ana e klientit është një kontribut i vlefshëm për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit dhe nivelin e kënaqësisë. Ankesat e klientëve janë mënyra më praktike për të kuptuar më shumë rreth eksperiencës së tyre. Por në të njëjtën kohë, nga ju pritet që çdo ankesë të klientit ta trajtoni sa më shpejtë që është e mundur. Këto përpjeke tuaja që kanë të bëjnë me shërbimin ndaj klientit apo pranimin komenteve, reagimin e shpejtë, dhe zgjidhjen e çdo problemi apo ankese duhet t’i promovoni sa më shumë tek klientët e tjerë potencial. Nëse jeni duke përdorur kanale dixhitale dhe media sociale, promovimi këtyre vlerave dhe praktikave tuaja behët akoma edhe më i rendësishëm. Por nëse keni një sistem të shëndoshë të menaxhimit të komenteve të klientit, çdo ankesë e klientit e hap rrugën drejt forcimit të imazhit të brendit.

 

  1. Kujdesi ndaj opinionit të klientit: Biznesi juaj duhet të përfitojë nga marrja e opinioneve të klientëve duke i informuar ata për çdo risi ose ndryshim në biznesin, produktet ose shërbimet tuaja. Kjo qasje ka efekt të dyfishtë: e para ka të bëjë me integrimin e klientëve të targetuar në procesin inovacionit apo zhvillimit të produkteve/shërbimeve gjë e cila e zvogëlon rrezikun e dështimit; dhe efekti tjetër është se duke qenë se klientët tuaj do të kenë ndjenjën e të qenit pjesë e procesit, kjo do të forcojë lidhjet me brendin tuaj dhe do të rris fuqishëm gjasat që ata të bëhën klient besnik.

Mbajtja e besnikërisë së klientit është çelësi për një sukses afatgjatë dhe qëndrueshmëri të çdo biznesi, qoftë i madh apo i vogël. Në linjë me rëndësinë e temës, ky diskutim do të vazhdojë të trajtohet në artikullin vijues me më shumë mënyra dhe mjete se si të përmirësohet besnikëria e klientit.

article image