Mënyrat si ndërtohet besnikëria e klientit – Pjesa 2

Përderisa besnikëria e klientit është ndër çështjet më të rëndësishme për bizneset e çfarëdo madhësie, nevoja e kompanive më të vogla për besnikëri të klientit është një çështje më komplekse. Arsyeja kryesore në këtë problematikë ka të bëjë me brendin. Nëse brendi është i fortë, klientët priren të ndihen të sigurt dhe të jenë besnikë. Andaj pikërisht kjo përbën problem sepse në parim ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) nuk njihen për brende të forta si konkurrentët më të mëdhenj (edhe pse kjo mund të jetë subjekt debati, ne po supozojmë kështu për hir të qëllimit të këtij artikulli dhe atij paraprak). Kjo është arsyeja pse NMVM-të duhet të kenë prioritet dhe të punojnë më shumë se kompanitë më të mëdha në besnikërinë e klientit. Ne filluam diskutimin rreth besnikërisë së klientëve për NMVM-të në artikullin e kaluar dhe ofruam disa këshilla praktike rreth kësaj çështje. 3 temat e para të diskutuara në artikullin e mëparshëm ishin:

 1. Fokusimi në target grupet e duhura të klientëve për qëllime të marketingut
 2. Të jesh i besueshëm dhe empatik ndaj klientëve tuaj
 3. Kujdesi ndaj opinionit të klientit

Në këtë artikull vazhdojmë me më shumë shpjegime dhe rekomandime.

 1. Stafi i linjës së parë është i rëndësishëm: Stafi i linjës së parë, pra stafi që është në kontakt të drejtpërdrejtë me klientët, duhet të ketë “inteligjencë emocionale” të lartë. Kjo është e nevojshme pasi çdo staf duhet të jetë i vetëdijshëm për rëndësinë e secilit klient. Kjo i bie që, për të pasur klientë besnik, një biznes duhet fillimisht të ketë staf besnik. Një staf besnik do të promovojë kompaninë dhe do të trajtojë me kujdes komentet e klientëve, dy elemente të cilat janë shumë të rëndësishme për suksesin e çdo biznesi. Mos harroni: mënyra se si e trajtoni stafin tuaj do të përcaktojë se si ata i trajtojnë klientët.
 2. Komunikimi është i rëndësishëm: Klient besnik është ai i cili me të cilin komunikoni rregullisht. Ju duhet të komunikoni me klientët tuaj në forma të ndryshme po edhe klientët tuaj duhet të jenë në gjendje të bëjnë të njëjtën gjë. Kanali tradicional dhe më praktik në këtë drejtim janë takimet me klientët gjatë blerjes/marrjes së shërbimit. Ndonëse kjo formë e komunikimit e ruan rëndësinë e saj edhe në ditët e sotme, ekzistojnë disa mënyra të tjera komunikimi me klientët:
  1. Rrjetet sociale: Përveç përdorimit individual të rrjeteve si Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etj., duhet të keni llogari të biznesit në to. Po ashtu duhet jeni të disponueshëm dhe të shpejtë ndaj pyetjeve të klientëve gjatë gjithë kohës. Ju duhet t’i përdorni këto kanale në mënyrë aktive për të promovuar dhe komunikuar me klientët tuaj të targetuar.
  2. E-Mail: Këshillohet që klientëve aktualë dhe atyre të targetuar të ju dërgoni njoftime periodike dhe ofertat speciale që ju dedikohen atyre. Ekzistojnë disa sisteme të automatizuara për ta bërë këtë dhe madje edhe NMVM-të mund të përfitojnë nga këto shërbime.
  3. Telefonatat: Komunikimi përmes telefonit është ende opsion i mundshëm për komunikim me klientë. Por telefoni duhet të përdoret me arsye dhe stafi që kontakton me klientët duhet të trajnohet paraprakisht.
 3. Aplikimi i programeve të besnikërisë së klientit: Versioni më i thjeshtë i programeve të tilla është ofrimi i shpërblimeve për klientët në përputhje blerjet e tyre. Bërja e zbritjeve ose ofrimi i produkteve/shërbimeve falas janë dy aplikacionet e para në listë. Ndërsa për bizneset që janë shumë të interesuara në këtë metode, aplikacionet e bazuara në Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin (CRM) ofrojnë mundësi akoma më shumë.

Shpjegimet dhe propozimet praktike të dhëna më sipër shpalosin rëndësinë e besnikërisë së klientit dhe përdorimin e metodave në funksion të saj. Mirëpo, përderisa besnikëria e klientit ka qenë objektiv i kompanive në kohët moderne, pas goditjes nga pandemia Covid-19, objektiv parësor i të gjitha bizneseve u bë moshumbja e kontaktit me klientët. Anketat e realizuara gjatë pandemisë kanë treguar se klientët preferojnë të mbajnë kontaktet me bizneset ndaj të cilave ndihen besnikë. Kjo është një nga pikat kyçe që NMVM-të duhet ta kenë parasysh në operacionet e tyre të përditshme pas pandemisë.

Edhe pse institucionet në vend vazhdimisht e theksojnë se ditët më të rënda kanë kaluar, tek klientët akoma ekziston një ndjeshmëri edhe pas pandemisë. Kjo është arsyeja pse sa herë që keni mundësi, është më mirë t’u komunikoni klientëve tuaj se ju ende kujdeseni për ta dhe se interesoheni gjithmonë t’i merrni masat preventive ndaj çdo vështirësie që ata mund të gjenden.

Cilën do formë të komunikimit me klientë që e përdorni, është më mirë që elementet e mëposhtme t’u transmetohen atyre:

 • Produktet/shërbimet e reja, stafi i ri, ambientet e reja, automjetet, makineritë etj.
 • Fotot dhe videot që prezantojnë karakteristikat e reja të produktit/shërbimit dhe të biznesit tuaj
 • Aktivitetet humanitare të biznesit tuaj
 • Kampanjat, ofertat, kuponët dhe promocionet e tjera që vlejnë për periudha të kufizuara

Mos lini asnjë arsye që klientët tuaj të kalojnë te konkurrentët!

article image