Si të fitoni klientë të minutës së fundit?

Kur bëhet fjalë për blerjet, bota po ndryshon çdo ditë e më tepër. Edhe pse hulumtimet tregojnë se disa njerëz priren të bëjnë blerje të planifikuara, një pjesë tjetër e madhe i lënë blerjet për minutën e fundit. Kjo vlen veçanërisht për blerjet që bëhen përmes kanaleve dixhitale si blerjet në internet, tregti elektronike ose përmes rrjeteve sociale. Disa sektorë realizojnë një pjesë të konsiderueshme të shitjeve të tyre vjetore gjatë disa periudhave të caktuara të vitit si në verë kur vjen diaspora, për festën e Bajramit apo në natën e Vitit të Ri. Logjika dominuese hjatë këtyre periudhave është Blerja në Minutën e Fundit (Last Minute Shopping). Në këtë artikull nuk do të përsërisim rëndësinë e marketingut dhe shitjeve dixhitale. Në vend të kësaj, do të shpjegohen aspektet dhe teknikat se si të fitoni klientë të minutës së fundit të cilat janë me rëndësi kryesisht për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) që merren me tregti elektronike dhe atë të rrjeteve sociale (natyrisht që do të ketë disa rekomandime edhe për bizneset tradicionale). Ndërsa për pjesën tjetër përsëritet se rëndësia e pjesëmarrjes dhe të qenit aktiv në botën dixhitale është e detyrueshme për çdo biznes në ditët e sotme për hir të të qenit të qëndrueshëm në terma afatgjatë.

Le të fillojmë duke përcaktuar karakteristikat e këtyre blerëve. Në ditët e sotme, pas pandemisë, njerëzit nga çdo grupmoshë janë të prirur drejt blerjeve online. Ato janë të shkurtra në kohë dhe ne duhet të jemi të shpejtë gjatë shërbimit ndaj tyre dhe në të njëjtën kohë përvoja e blerjeve duhet të jetë e këndshme për ta. Më poshtë jepen disa rekomandime mbi këtë temë.

Navigimi është i rëndësishëm!
Nëse jeni duke shitur në dyqan fizik, trafiku i klientëve në dyqan do të priret të rritet gjatë stinëve të festave dhe verës. Është e preferueshme të vendosni disa shenja udhëzuese në dyqan që klientët të gjejnë grupet e produkteve që kërkojnë. Stafi i dyqanit duhet të trajnohet se si klientët të gjejnë lehtësisht grupet e produkteve dhe t’i ndihmojnë ata në këtë drejtim. Do të ishte më mirë të vendosni disa oferta ose aktivitete promocionale në disa pika kyçe ku tërheqin vëmendje dhe të lehtësoni procesin e vendimmarrjes së klientit. Dyqani duhet të jetë i pastër dhe i rregullt çdo herë. Stafi duhet të kujdeset që produktet të jenë aty ku duhet. Të gjitha këto rekomandime janë gjithashtu të vlefshme për bizneset me shërbime të tregtisë elektronike. Në kanalet online kjo mund të bëhet përmes reklamës vizuale (baner) ose duke shtuar linkun “ofertat” në ueb faqen e kompanisë ku klienti mund të drejtohet menjëherë në seksionin ku ju ofroni ofertat promocionale. Është rregulli i parë që klientët duhet jenë në gjendje ta gjejnë seksionin e ofertave me sa më pak “klikime”. Dhe në këtë seksion produktet mund të ndahen në nëngrupe si meshkuj-femra-fëmijë, etj. Rregulli i parë për blerjet online është që klienti duhet t’i ofrohet ndihmë nëse i duhet përmes faqes së internetit ose llogarive të rrjeteve sociale.

Faza e pagesës
A dëshironi ta humbni klientin në fazën e fundit gjersa e kryen pagesën në dyqanin tuaj qoftë fizik ose dixhital? Sigurisht që jo! Nëse ka radhë të gjata për pagesë ose ka vonesë në pagesat me POS, gjasat që klienti juaj të ndërpresë blerjet dhe të largohet nga ju rritet jashtëzakonisht shumë. Kjo është arsyeja pse ju duhet të ofroni klientit përvojë sa më të mirë gjatë kësaj faze përmes formave të shpejta dhe të lehta të pagesës. Teksa teknologjitë dixhitale po avancojnë çdo ditë, disa dyqane ofrojnë mundësi pagese përmes tabletave në vend të POS-it. Kjo i mundëson një biznesi të marrë pagesën aty ku është klienti në vend që t’i kërkojë atij/asaj të shkojë tek arka. Akoma më mirë do të ishte nëse klientëve në dyqan u ofrohet mundësia e pagesës përmes telefonit. Pra, format e pagesave të shpejta dhe përmes procedurave të lehta janë shumë domethënëse për blerjet në dyqanet fizike, mirëpo ky element vlen dhe është thelbësor edhe në blerjet në internet veçanërisht për blerësit e minutës së fundit. Kjo pra është arsyeja pse gjatë zhvillimit të sistemit të blerjeve në internet për NMVM-të, objektiv nuk duhet të jetë vetëm përmirësimi i shitjeve, por edhe zhvillimi i një mjeti të tregtisë elektronike që ofron pagesa dhe një përvojë të përshtatshme, të shpejtë dhe të lehtë për blerësin e minutës së fundit. Kompania duhet vazhdimisht të kryejë analiza për përvojën e klientit si nga brenda kompanisë ashtu edhe nga palët e jashtme, si p.sh. ekipe profesionale për teknologjitë e tregtisë elektronike.

Dorëzimi i produktit
Koha dhe data e dorëzimit përbëjnë një çështje e rëndësishme në shitjet online. Kjo është akoma edhe më kritike kur bëhet fjalë për blerësin e minutës së fundit, i cili kryesisht bën blerje duke nxituar. Këshillohet që në faqen tuaj t’i informoni klientët tuaj, ndër të tjera rreth ditës dhe intervalit kohor qe pritet ta dorëzoni produktin. Ky informacion duhet të jetë i dukshëm dhe i qartë për kohën e mundshme të dorëzimit për klientin. Disa nga blerësit e minutës së fundit mund të preferojnë të porosisin online por ta marrin produktin nga dyqani fizik në një kohë kur atyre ju përshtatet. Këshillohet që bizneset që shesin edhe në dyqane fizike edhe online t’ia ofrojnë këto lehtësi për klientët. Kjo do t’i mundësojë blerësit të minutës së fundit të kursejë kohë në dyqan, përndryshe ai/ajo do të duhet të shpenzojë kohë për të zgjedhur produktin dhe për të paguar.

Paketimi i dhuratave
Një tjetër mënyrë e mirë për t’i ofruar komoditet blerësit të minutës së fundit është paketimi i dhuratave. Por ky shërbim duhet të jetë i shpejtë dhe i këndshëm me qëllim që klienti të jetë sa më i kënaqur. Veçanërisht gjatë sezoneve festive, është e udhës të angazhohet një staf shtesë që merret me paketim. Ju mund të zgjedhni të jeni shumë profesional në ofrimin e këtij shërbimi dhe ta bëni me pagesë ose ta ofroni falas. Nëse keni kanale shitjesh online, paketimi i dhuratave do të ishte një mënyrë tjetër dhe fitimprurëse për të gjeneruar të hyra. Kjo gjithashtu do të rriste komoditetin e klientëve dhe do t’i inkurajonte ata të blejnë më shumë tek ju.

article image