business information

Informata rreth ekonomisë dhe biznesit me rëndësi për NMVM-të

Përdorimi i TIK-ut në NMVM-të kosovare dhe ndikimi i tij në tregtinë online

article image

Numri i kompanive që ofrojnë shërbime në Kosovë po rritet: Faktorët kryesorë të suksesit për kompanitë shërbyese

article image

Rritet niveli i pagave në Kosovë gjatë vitit 2021: Implikimet për NMVM-të

article image

Shumica e ndërmarrjeve të reja në Kosovë janë mikro: Një udhërrëfyes për kompanitë e vogla në vendet në zhvillim

article image