Indeksi i Rritjes për NMVM-të

Arsyeja kryesore pse ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) dështojnë është keqmenaxhimi i rritjes. Në këtë Indeks, NMVM-ve u kërkohet të vlerësojnë faktorët e “Menaxhimit të Rritjes” për kuptuar se si e menaxhojnë rritjen, veçanërisht nga perspektiva e menaxhimit strategjik. Plotësoni pyetësorin për të kuptuar rezultatin.