Indeksi i Digjitalizimit për NMVM-të

Sot gjithçka po sillet rreth teknologjive digjitale andaj çdo biznes duhet ta përshtat modelin e tij të biznesit karshi nevojave dhe mundësive të teknologjive digjitale. Ky indeks është krijuar posaçërisht për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) të Kosovës për të kuptuar se sa të përgatitura janë për epokën digjitale. Plotësoni pyetësorin për të kuptuar rezultatin.