consultancy

Konsulencë biznesore dhe materiale edukative (shabllone)

Shitja vs Marketingu

A duhet NMVM-të të shesin apo të bëjnë marketing?  Shkarko materialin për të kuptuar më shumë.

Aktivitetet e marketingut

Si mund të realizoj aktivitete marketingu për biznesin tim? Shkarko materialin për të kuptuar më shumë.

Përgatitja e planit strategjik të shitjes për biznese të vogla

Si të përgatisni një plan strategjik të shitjeve në një biznes të vogël. Shkarko materialin për të kuptuar më shumë.

Rekrutimi i menaxherit profesional

Si të rekrutoni menaxherin tuaj të parë profesional? Shkarko materialin për të kuptuar më shumë.